Emergency Subsidy Program Contact Numbers

PANGAMUYO ALANG SA PAGSABOT SA PUBLIKO

Kami sa DSWD mualagad kaninyo sa hingpit nga kapasidad sa tibuok ahensya aron mahatud dinha kaninyo ang serbisyo nga inyong gikinahanglan. Subay niini, ang atong mga empleyado anaa sa inyong mga lokalidad ug pipila lamang ang nahibilin sa opisina. Busa kami mangayo og pasaylo kun dili maatiman ang tanan ninyong pangutana ug mga kabalaka.

Kabahin sa Emergency Subsidy Program sa buhatan ubos sa Social Amelioration Program sa gobyerno, palihug i-text o ipadangat niini nga mga numero ang inyong mga pangutana:
Globe – 0977 658 6628
Smart – 0951 822 0810

Labihan ka importante ang inyong ipadangat nga mga impormasyon aron mas epektibo ang serbisyo sa atong gobyerno ug maalibyuhan ang kalisud natong tanan.

Aktibong kita nga magtinabangay isip usa ka gobyerno ug usa ka katilingban.